Perodrážka

Kvalita a typ Hrúbka (mm) Šírka (mm) Dĺžka (m) Materiál
A/B – B  Vonkajší, vysušený na 14% 11 68 2 / 2,5 / 3 Smrek
A/B – B  Vonkajší, vysušený na 14% 11 78 2 / 2,5 / 3 Smrek
A/B – B  Vonkajší, vysušený na 14% 11 100 2 / 2,5 / 3 / 4 Smrek
A/B – B  Vonkajší, vysušený na 14%  15 100 2 / 2,5 / 3 / 4 Smrek
A/B – B  Vonkajší, vysušený na 14%  20 130 3 / 4 Smrek
A/B – B  Vnútorný, vysušený na 10% 12,5 105 3 / 3,5 / 4 / 5 Smrek
A/B – B  Vnútorný, vysušený na 10%  15 100 3 / 4 Smrek
A/B – B  Vnútorný, vysušený na 10%  17 121 4 / 5 Smrek
A/B – B  Vnútorný, vysušený na 10%  18 143 5 Borovica
A/B – B  Vnútorný, vysušený na 10%  20 145 3 / 4 / 5 Smrek

Šírka profilov je uvedená s perom a drážkou!